Miten BKT lasketaan – lue kattava opas

BKT tai bruttokansantuote on suosittu talouskasvun mitta, jota hallitukset, yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät. Se mittaa maan rajojen sisällä tiettynä ajanjaksona tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvoa. BKT:n laskentamenetelmät voivat kuitenkin olla monimutkaisia, ja näiden menetelmien ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta talouskasvusta saadaan tarkkoja tietoja. Tämän oppaan tavoitteena on antaa kattava käsitys BKT:n laskentamenetelmistä.

Kulutusmenetelmä

Menomenetelmä on yksi suosituimmista ja yleisimmin käytetyistä BKT:n laskentamenetelmistä. Se laskee yhteen kaikki kotitalouksien, yritysten, hallitusten ja ulkomaalaisten talouden menot. Kulutusmenetelmän kaava on:

BKT = C + I + G + (XM)

C edustaa kotitalouksien kulutusta ja on useimpien talouksien suurin komponentti. Minä edustan Investmentia, joka sisältää yritysten investoinnit käyttöomaisuuteen ja uudistalojen rakentamiseen. G on julkiset menot tavaroihin ja palveluihin, mukaan lukien infrastruktuuri, hyvinvointi ja maanpuolustus. X ja M edustavat vastaavasti vientiä ja tuontia.

Tulomenetelmä

Tulomenetelmä laskee bruttokansantuotteen laskemalla yhteen kaikki yksittäisten ihmisten ja yritysten taloudessa ansaitsemat tulot. Tämä menetelmä sisältää sekä työ- että pääomatulot. Tulomenetelmän kaava on:

BKT = palkat + vuokra + korot + voitto

Tulomenetelmä sisältää erilaisia ​​tulomuotoja, kuten palkat, palkat, säästöjen korot ja liiketoiminnan myyntivoitot.

Tuotantomenetelmä

Tuotantomenetelmä laskee BKT:n laskemalla yhteen kaikkien taloudessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Tämä menetelmä on tuotantoprosessin kussakin vaiheessa lisätyn arvon summa. Tuotantomenetelmän kaava on:

BKT = tavaroiden ja palveluiden arvo markkinahinnoin – välituotteiden ja -palvelujen arvo

Tuotantomenetelmä sisältää kaikkien taloudessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvon, mukaan lukien lopputuotteeseen menevät välituotteet. Tätä menetelmää käytetään usein maatalous- ja tuotantotalouksien BKT:n mittaamiseen.

Nimellinen vs. todellinen BKT

Nimellinen BKT laskee talouden tuottaman tuotannon kokonaismäärän, mukaan lukien inflaatio. Siksi nimellinen BKT sisältää hinnankorotukset ja liioittelee talouskasvua. Reaalinen BKT puolestaan ​​ottaa huomioon inflaation ja laskee maan tuotannon ostovoiman. Reaalinen BKT on ensisijainen talouskasvun mitta, koska se edustaa todellista tuotantotuotantoa.

UKK

Miksi BKT on tärkeä?

BKT on olennainen talouskasvun mittari, koska se ilmaisee talouden tuotantotuotannon. Se on hyödyllinen määritettäessä elintasoa, talouskasvua ja hallituksen politiikkaa, kuten verokantoja, menopolitiikkaa ja korkoja.

Mikä on hyvä BKT:n kasvuvauhti?

Hyvä BKT:n kasvuvauhti vaihtelee maasta ja sen kehitysasteesta riippuen. 2-3 prosentin talouskasvua pidetään kuitenkin normaalina kehittyneissä maissa. Samaan aikaan kehitysmaissa kasvu on usein korkeampi, noin 5-6 prosenttia.

Mitä eroa on BKT:lla ja BKT:lla?

BKT mittaa maan rajojen sisällä tuotettua kokonaistuotantoa, kun taas BKT mittaa maan kansalaisten tuottamaa kokonaistuotantoa tuotantopaikasta riippumatta. Näin ollen BKT sisältää ulkomailla työskentelevien maan kansalaisten tuottamat tulot, kun taas BKT sisältää vain kansallisten rajojen sisällä syntyneet tulot.

Mikä on PPP?

Ostovoimapariteetti eli ostovoimapariteetti on menetelmä kansainvälisten taloustilastojen vertailuun ilman valuuttakurssien vaikutusta. Se ottaa huomioon valuuttojen erilaisen ostovoiman eri maissa ja mukautuu näihin eroihin.

Miksi BKT asukasta kohden on tärkeä?

BKT henkeä kohti mittaa talouden keskimääräistä tuotantoa henkilöä kohti. Se on hyödyllinen elintasomittari, ja maissa, joissa BKT asukasta kohden on korkea, on usein parempi elintaso, korkeampi elinajanodote ja paremmat mahdollisuudet saada koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Johtopäätös

BKT-laskentamenetelmien ymmärtäminen on välttämätöntä taloustietojen tulkitsemiseksi ja tietoisten talouspoliittisten päätösten tekemiseksi. Kolme yleisesti käytettyä menetelmää ovat meno-, tulo- ja tuotantomenetelmä, ja jokaisella on vahvuutensa ja heikkoutensa. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon ero nimellisen ja reaalisen BKT:n välillä ja käyttää ostovoimapariteettia eri maiden talouksien vertailussa.