Miten musiikkiterapia vaikuttaa mielenterveyteen

Musiikki on universaali kieli, joka voi tavoittaa kaikenikäiset, -kulttuuriset ja -taustaiset ihmiset. Sillä on voima herättää tunteita, muistoja ja tunteita, ja sillä voi olla myös syvällinen vaikutus mielenterveyteen. Musiikkiterapia on terapiamuoto, joka käyttää musiikkia fyysisten, emotionaalisten, kognitiivisten ja sosiaalisten tarpeiden käsittelemiseen. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyvät musiikin kuuntelu, soittaminen, säveltäminen ja improvisointi auttaakseen yksilöitä hallitsemaan stressiä, ahdistusta, masennusta, kipua ja muita mielenterveysongelmia. Tämä artikkeli tarjoaa kattavan yleiskatsauksen musiikkiterapian tehokkaista parantavista vaikutuksista mielenterveyteen, mukaan lukien sen edut, tekniikat, sovellukset ja tutkimukseen perustuva näyttö.

Musiikkiterapian edut

Musiikkiterapian hyödyt ovat monia ja erilaisia. Tässä on joitain yleisimmistä:

 • Vähentää stressiä ja ahdistusta
 • Parantaa mielialaa ja itsetuntoa
 • Edistää kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja
 • Edistää kognitiivisia toimintoja ja muistia
 • Edistää fyysistä rentoutumista ja kivunlievitystä
 • Kannustaa tunneilmaisua ja säätelyä
 • Edistää luovuutta ja itseilmaisua
 • Tarjoaa yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen

Musiikkiterapiassa käytetyt tekniikat

Musiikkiterapiatekniikat voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: vastaanottavainen ja aktiivinen. Vastaanottotekniikoihin kuuluu musiikin tai äänimaisemien kuunteleminen rentoutumis-, visualisointi- tai mindfulness-harjoituksissa. Esimerkkejä vastaanottotekniikoista ovat:

 • Ohjattu kuva
 • Rentoutuminen musiikin avulla
 • Mindfulness-pohjainen musiikin kuuntelu
 • Sonic meditaatio

Aktiiviset tekniikat sisältävät musiikin tekemistä tai soittamista joko yksin tai ryhmässä, ja niihin voi kuulua laulamista, instrumenttien soittamista, säveltämistä ja improvisointia. Esimerkkejä aktiivisista tekniikoista ovat:

 • Songwriting
 • Rummutus
 • Liikettä musiikin tahtiin
 • Musiikkiin perustuva psykoterapia

Musiikkiterapian sovellukset

Musiikkiterapiaa voidaan soveltaa erilaisissa ympäristöissä sairaaloista ja klinikoista kouluihin, vankiloihin ja yhteisökeskuksiin. Jotkut musiikkiterapian yleisimmistä sovelluksista ovat:

 • Lasten ja nuorten mielenterveys
 • Vanhukset ja dementiahoito
 • Riippuvuuden hoito ja toipuminen
 • Psykoterapia ja neuvonta
 • Palliatiivinen ja saattohoito
 • Erityisopetus ja kuntoutus

Tutkimuspohjainen todiste

Tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikkiterapialla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus mielenterveystuloksiin. 25 satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen meta-analyysissä havaittiin, että musiikkiterapia oli tehokas vähentämään masennuksen, ahdistuneisuuden ja kroonisen kivun oireita useissa eri väestöryhmissä, mukaan lukien aikuiset, lapset ja vanhemmat aikuiset. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että musiikkiterapia liittyi dementiasta kärsivien henkilöiden omaishoitajien itsensä ilmoittaman stressitason laskuun. Kolmannessa tutkimuksessa havaittiin, että musiikkiterapia oli tehokas parantamaan skitsofreniaa sairastavien ihmisten verbaalista sujuvuutta ja kommunikaatiotaitoja. Nämä ja muut tutkimukset viittaavat siihen, että musiikkiterapia voi olla tehokas ja turvallinen hoitovaihtoehto monenlaisille mielenterveyssairauksille.

UKK

Millainen pätevyys musiikkiterapeuteilla on?

Musiikkiterapeuteilla on tyypillisesti musiikkiterapian maisterin tutkinto akkreditoidusta ohjelmasta sekä kliininen koulutus ja hallituksen sertifikaatti musiikkiterapeuttien sertifiointilautakunnalta (CBMT).

Tarvitsenko minulla musiikillista lahjakkuutta tai kokemusta voidakseni hyötyä musiikkiterapiasta?

Ei, sinun ei tarvitse olla musiikillisesti lahjakas tai kokenut hyötyäksesi musiikkiterapiasta. Musiikkiterapeutit on koulutettu työskentelemään yksilöiden kanssa kaikilla musiikillisten kykyjen tasoilla, ja he voivat mukauttaa interventioitaan sen mukaisesti.

Onko musiikkiterapia vakuutettu?

Monet vakuutussuunnitelmat kattavat musiikkiterapiapalvelut, mutta se riippuu tietystä suunnitelmasta ja tarjoajasta. On tärkeää tarkistaa vakuutusyhtiöltäsi kattavuus ja mahdolliset vaatimukset tai rajoitukset.