Miten sienet kommunikoivat keskenään – sienien viestintä

Sienen kuva liittyy usein homeiseen leipään tai sieniin. Sienten maailma on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja kiehtovampi kuin yleensä kuvittelemme. Itse asiassa sienten tiedetään kommunikoivan toistensa kanssa monimutkaisilla tavoilla muodostaen verkostoja ja suhteita, jotka ovat välttämättömiä niiden selviytymiselle.

Kuinka sienet kommunikoivat?

Sienet kommunikoivat käyttämällä erilaisia ​​kemiallisia signaaleja. Kuten monet muut organismit, sienet tuottavat molekyylejä, jotka ne vapauttavat ympäristöönsä. Nämä molekyylit voivat houkutella muita sieniä tai karkottaa niitä, ja ne voivat välittää tietoa ruoan, veden, myrkkyjen tai muiden ympäristötekijöiden läsnäolosta.

Yksi tärkeimmistä kemiallisten signaalien tyypeistä on nimeltään feromoni. Feromonit ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka saman lajin muut jäsenet havaitsevat. Niitä voidaan käyttää houkuttelemaan kavereita tai ilmoittamaan ruoan tai vaaran olemassaolosta.

Toinen tapa, jolla sienet kommunikoivat, on hyfiverkkojen kautta. Hyfit ovat lankamaisia ​​rakenteita, jotka muodostavat sienen kehon. Ne voivat kasvaa ja levitä muodostaen laajan toisiinsa yhdistettyjen kanavien verkoston. Tämän verkoston kautta sienet voivat jakaa ravintoaineita, tietoa ja jopa geneettistä materiaalia.

Mitä sienisuhteet ovat?

Sienet muodostavat laajan valikoiman suhteita muiden organismien kanssa. Jotkut sienet ovat loisia, ruokkivat eläviä organismeja ja joskus aiheuttavat sairauksia. Toiset muodostavat keskinäisiä suhteita kasvien, eläinten tai muiden sienten kanssa. Keskinäisissä suhteissa molemmat organismit hyötyvät vuorovaikutuksesta.

Yksi esimerkki keskinäisestä suhteesta on mykorritsa. Mykorritsat ovat sienihyfien verkostoja, jotka liittyvät kasvien juuriin. Sienet tarjoavat kasveille ravinteita, kuten fosforia, vastineeksi sokerista, jota kasvi tuottaa fotosynteesin kautta. Tämä suhde on välttämätön monien kasvilajien selviytymiselle.

Miksi sienisuhteet ovat tärkeitä?

Sienten ja muiden organismien muodostamat suhteet ovat välttämättömiä monien ekosysteemien terveelle toiminnalle. Sienet auttavat hajottamaan kuolleita kasvi- ja eläinaineita, kierrättävät ravinteita takaisin maaperään ja muodostavat monien eläinten ravintoverkoston perustan.

Sienillä on tärkeä rooli myös lääketieteessä ja biotekniikassa. Monet lääkkeet ovat peräisin sienistä, mukaan lukien antibiootit ja immunosuppressantit. Sienistä valmistetaan myös entsyymejä, elintarvikelisäaineita ja biopolttoaineita.

UKK

Mikä on feromoni?

Feromoni on kemiallinen signaali, jonka organismi vapauttaa kommunikoidakseen saman lajin muiden jäsenten kanssa.

Mikä on hypha?

Hyyfa on lankamainen rakenne, joka muodostaa sienen rungon.

Mikä on mykorritsa?

Mykorritsat ovat sienihyfien verkostoja, jotka liittyvät kasvien juuriin. Ne antavat kasville ravinteita ja saavat vastineeksi kasvilta sokeria.

Mikä on sienten rooli ekosysteemeissä?

Sienet auttavat hajottamaan kuolleita kasvi- ja eläinaineita, kierrättävät ravinteita takaisin maaperään ja muodostavat monien eläinten ravintoverkoston perustan.

Mitkä ovat esimerkkejä sienistä johdetuista lääkkeistä?

Antibiootit ja immunosuppressantit ovat esimerkkejä sienistä johdetuista lääkkeistä.