Miten yrityksen arvo lasketaan – opas firman arvon laskemiseen

Miten yrityksen arvo lasketaan – opas firman arvon laskemiseen

Kun kyse on yritykseen sijoittamisesta, yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä on yrityksen arvostus. Arvostus on yrityksen arvon määrittelyprosessi, ja se on olennaista tehtäessä tietoisia sijoituspäätöksiä. Tässä oppaassa käydään läpi joitakin arvonmäärityksen perusteita ja miten lasketaan yrityksen arvo.

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvostukseen?

On useita tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon, mukaan lukien:

  • Tulot ja tulot
  • Varat ja velat
  • Markkinaosuus
  • Kasvupotentiaali
  • Kilpailukykyinen maisema

Vaikka jokainen näistä tekijöistä on tärkeä yksinään, niiden kaikkien yhdistelmä antaa täydellisen kuvan yrityksen kokonaisarvosta.

Mitkä ovat erilaiset arvostusmenetelmät?

Arvostusmenetelmiä on useita, mukaan lukien:

  • Diskontoidun kassavirran (DCF) arvostus
  • Hinta-tulos (P/E) -suhde
  • Hinta-myynti (P/S) -suhde
  • Hinta/kirja (P/B) -suhde
  • Yrityksen arvo-tulos-ennen korkoja-veroja-poistot (EV/EBITDA)

Jokaisella menetelmällä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joita voidaan käyttää yhdessä saadakseen tarkemman arvon yrityksestä.

Kuinka lasket yrityksen arvon?

Yrityksen arvonmäärityksen laskentatapa vaihtelee käytetyn menetelmän mukaan. Tässä on yleiskatsaus joistakin yleisimmistä tavoista:

Diskontoidun kassavirran (DCF) arvostus

DCF-arvostusmenetelmä sisältää yrityksen tulevien kassavirtojen ennustamisen ja niiden diskonttauksen takaisin nykyarvoonsa. Tämä menetelmä ottaa huomioon rahan aika-arvon ja sitä käytetään yleisesti arvostamaan yrityksiä, joiden kassavirta on vakaa ja ennustettava.

Hinta-tulos (P/E) -suhde

P/E-suhde lasketaan jakamalla yhtiön osakkeen hinta sen osakekohtaisella tuloksella (EPS). Se on yksinkertainen arvostusmenetelmä, joka antaa nopean arvion yrityksen arvosta suhteessa sen tuloihin.

Hinta-myynti (P/S) -suhde

P/S-suhde lasketaan jakamalla yrityksen markkina-arvo sen liikevaihdolla. Sitä käytetään yleisesti arvostamaan yrityksiä, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kannattavuutta tai joiden tulos on epäsäännöllinen.

Hinta/kirja (P/B) -suhde

P/B-suhde lasketaan jakamalla yrityksen markkina-arvo sen kirjanpitoarvolla. Kirjanpitoarvo on yrityksen varojen ja velkojen erotus. Tätä menetelmää käytetään yleisesti arvostettaessa yrityksiä, joilla on paljon aineellista omaisuutta.

Yrityksen arvo-tulos-ennen korkoa-veroja-poisto-ja poistot (EV/EBITDA)

EV/EBITDA-suhde lasketaan jakamalla yrityksen arvo sen käyttökatteella. Yrityksen arvo on laskettu markkina-arvolla plus velka vähennettynä käteisellä ja pankkisaamisella. EBITDA on tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja. Tätä menetelmää käytetään yleisesti arvioitaessa yrityksiä, joilla on korkea velkaantumisaste tai ne, joilla on todennäköisesti merkittäviä investointeja tulevaisuudessa.

Vaikka nämä ovat vain muutamia menetelmiä, siellä on monia muita. On tärkeää valita oikea menetelmä tai menetelmien yhdistelmä tarkan arvon saamiseksi.

UKK

Mikä on hyvä P/E-suhde?

Hyvä P/E-suhde vaihtelee toimialan ja yrityksen kasvupotentiaalin mukaan. Yleisesti ottaen alempi P/E-suhde osoittaa, että osake on aliarvostettu, kun taas korkeampi P/E-suhde osoittaa, että se voi olla yliarvostettu.

Mikä on hyvä EV/EBITDA-suhde?

Hyvä EV/EBITDA-suhde vaihtelee myös toimialan ja yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan. Yleensä alhainen suhde osoittaa, että yritys voi olla aliarvostettu, kun taas korkea suhde osoittaa, että se voi olla yliarvostettu.

Miksi arvostus on tärkeää sijoittajalle?

Arvostus on sijoittajalle välttämätöntä, koska se auttaa heitä tekemään tietoisia sijoituspäätöksiä. Jos yritys on aliarvostettu, se voi olla hyvä sijoitusmahdollisuus. Toisaalta, jos yritys on yliarvostettu, voi olla hyvä aika myydä tai odottaa parempaa tilaisuutta.